Jaarverslag IDM 2019

Ontdek hieronder interessante extra's en lees ons nieuwe jaarverslag volledig online

 

 

Inleiding

2019 was een belangrijk scharnierjaar voor IDM.
We kregen het vertrouwen van onze gemeenten om ons intergemeentelijk samenwerkingsverband nog eens 18 jaar verder te zetten.

Met de nieuwe bestuursploeg werd het beleidsplan voor de periode 2019-2024 vastgelegd. IDM staat voor zijn vennoten en hun inwoners in voor een integraal duurzaam afval-en materialenbeheer.

IDM wil dit realiseren via een transparant en kostenefficiënt beheer en treedt op als een kwaliteitsvolle en betrouwbare partner.

Als vertrouwde dienstverlener zorgden we in 2019 verder voor de inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen, via de ophaling aan huis bij meer dan 46.000 gezinnen en via de inzameling op de recyclageparken.

We startten daarbij ook een aantal nieuwe initiatieven op. Zo halen we sinds april 2019 de nieuwe blauwe zak op en sinds mei kunnen inwoners asbest-golfplaten aan huis laten ophalen. Ook sluikstorters leggen we voortaan op beeld vast.

Met dit overzicht geven we je graag een inkijk in al onze belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar. Veel leesplezier.

Piet Penneman
Voorzitter

Afval opgehaald aan huis

vaste-ophaaldag
hp-graph-right

IDM zet verder in op de uitbreiding van de selectieve stromen om het restafval te beperken.

Afval naar IDM gebracht

IDM beheert 5 recyclageparken, 4 gemeentelijke en 1 intercommunaal park en biedt de nodige ondersteuning aan het recyclagepark van Lochristi. Met uitzondering van Zele werken alle parken op basis van weging. In 2019 werden 226.813 bezoeken geregistreerd. Gemiddeld werd per inwoner 221,70 kg naar het recyclagepark gebracht.

In 2019 startte de gemeente Zele met de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe recyclagepark. De realisatie daarvan is voorzien in 2021.

Aanvullend aan de recyclageparken vindt men in het straatbeeld ook 91 glasbolsites en 94 textielcontainers, waar afval naartoe kan gebracht worden.

hp-icon-recyclepark

226 813

bezoekers in 2019

hp-icon-recyclepark

24 911,15 ton afval

221,70 kg/inwoner

hp-icon-recyclepark

7 837,38 ton

Gemengd tuinafval

hp-icon-recyclepark

3 692,44 ton

Hout

hp-icon-recyclepark

3 572,71 ton

Bouw- en Sloopafval

hp-icon-recyclepark

3 286,76 ton

Hol glas 

Fractie 2019 (ton) % belang
Gemengd tuinafval inclusief snoeihout 7837,38 31,46%
Hout 3692,44 14,82%
Bouw- en Sloopafval 3572,71 14,34%
Hol glas 3286,76 13,19%
Textiel 1122,96 4,51%
Grofvuil 1109,3 4,45%
Papier en karton 981,16 3,94%
Afgedankt Elektro 730,46 2,93%
Metalen 497,59 2,00%
Harde Plastics 465,56 1,87%
Abesthoudend afval 417,42 1,68%
Vlak Glas 278,57 1,12%
Gyproc 249,50 1,00%
KGA 205,91 0,83%
Roofing 88,92 0,36%
Plastic Folies 77,34 0,31%
Frituurolie en -vet 65,37 0,26%
Treinbilzen 52,32 0,21%
Isomo 41,72 0,17%
PMD 37,65 0,15%
Autobanden 27,78 0,11%
Cellenbeton 27,46 0,11%
Bloempotten en plantentrays 18,40 0,07%
Landbouwfolies 13,48 0,05%
Batterijen 8,73 0,04%
CD-doosjes en -schijfjes 3,42 0,01%
Kurk 0,84 0,00%
Totaal 24911,15 100,00%
kg/inw. 221,70  

 

Bijna 73% van al het ingezamelde afval kon gerecycleerd of hergebruikt worden.

De strijd tegen afval in de natuur

ontwijkgedrag

Vanuit IDM is er een continue inzet voor de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort, o.a. door het openbare vuilnisbakkenbeleid, deelname aan Vlaamse initiatieven zoals de Grote Lenteschoonmaak en Operatie Proper, de afvalpunten voor truckers in industrieterreinen, enz. 

Sluikstort

IDM zorgt ervoor dat burgers een legale oplossing hebben voor hun afval. Toch blijft een minderheid op allerlei manieren de bestaande inzamelsystemen negeren en willen ze zo hun individuele verantwoordelijkheid ontwijken. Resultaat hiervan is sluikstorten.

Burgers kunnen zelf hun steentje bijdragen en sluikstorten melden via het gratis groen nummer of het digitaal meldpunt sluikstorten op de website.

In 2019 steeg het aantal meldingen tot 1.839, een stijging met 56 meldingen t.o.v. 2018. Deze stijging van 3% bewijst dat inwoners zich steeds vaker storen aan dit soort ontwijkgedrag.

De trend zoals die werd vastgesteld de afgelopen jaren - dat meer doch kleinere sluikstorten gemeld worden - wordt hiermee nogmaals bevestigd in 2019.

Om deze problematiek aan te pakken organiseert IDM regelmatig sensibiliseringscampagnes en werkt ze nauw samen met de verschillende politiezones. Dat zorgde er in 2019 voor dat de hoeveelheid opgehaald sluikstort daalde met 7,2 ton. 

IDM zet verder in op handhaving

Zwerfvuil

Zwerfvuil is een doorn in het oog van heel wat inwoners. Deze problematiek vraagt een constante bewustmaking. Het Propere Pioniersproject is ondertussen een constante en het aantal zwerfvuilvrijwilligers blijft elk jaar toenemen. Eind 2019 haalden 437 Propere Pioniers bijna 17 ton afval uit de natuur.  Via de jaarlijks terugkerende zwerfvuilacties werd bijna 7 ton afval opgeruimd.

In 2019 focuste IDM zich o.a. op peuken in het zwerfvuil.

Hergebruik als schakel naar circulaire economie

IDM zorgt voor de overslag van AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten). De afgedankte toestellen zijn afkomstig van de IDM-recyclageparken, maar ook van de parken van collega-intercommunales IVAGO, IVM en VERKO en de kringwinkels. In haar eigen labo herstellen medewerkers van IDM herbruikbare toestellen. Deze worden nadien verkocht in de kringwinkels, mét garantie. Een mooi voorbeeld van circulaire economie.

Toestellen die niet herbruikbaar zijn, worden afgevoerd naar Recupel voor verwerking.

 • 4 848 ton

  afgevoerd via Recupel

 • 470 toestellen

  hersteld in herstellabo's IDM

 • 284 toestellen

  hersteld in de Repair cafés

 1. IDM in nationale top drie voor beladingsgraad containers

  Vooraleer AEEA wordt afgevoerd naar Recupel moeten de toestellen per soort verzameld worden. Voor Recupel moeten de containers met af te voeren groot elektro voor minstens 80% volgestapeld zijn, vooraleer ze mogen aangeboden voor transport naar de eindverwerker. Op deze manier kan Recupel de logistieke kosten aanzienlijk verlagen, wat ook een positieve invloed heeft op de Co2-impact.

  De totale gemiddelde beladingsgraad van IDM bedroeg 93,61% in 2019. Voor de koelkastfractie was het gemiddeld 91,31% , voor de witgoedfractie (vaatwasmachines en wasmachines) was dat zelfs 100%. Met deze cijfers stond IDM in 2019 in de top 3 in België voor het laden van containers.

 2. Repair Cafés als onderdeel van circulaire economie

  Uit de herstelpassie van IDM ontstonden ook de Repair cafés. In 2019 werden er 8 georganiseerd over de verschillende gemeenten. 451 bezoekers kwamen langs en 284 spullen konden hersteld worden, waarvan 80 % elektro-apparaten waren.

Sensibiliseren & communiceren

Een duurzaam en integraal afval- en materialenbeheer. Dat is de missie en visie van IDM, die ook door onze communicatie- en sensibilisatieprojecten wordt uitgedragen.

Aan de hand van verschillende, doelgroepgerichte projecten willen we inwoners op lange termijn stimuleren om deel te nemen aan een circulaire economie. We richten ons daarbij tot drie grote doelgroepen: gezinnen, jongeren en anderstaligen. Bij het uitdragen van de boodschap krijgen we hulp van de eigen medewerkers, maar ook van vrijwilligers, handelaars en bedrijven, de lokale pers, transitiebewegingen en intermediairen. Daarbij zijn ook onze stakeholders (gemeenten, politie, de Vlaamse overheid, kringwinkels,
beheersorganismen, … ) onmisbaar.

Lees meer over onze projecten/campagnes:  

Zeg het verder

hp-zeg

3

milieumagazines

hp-zeg

8

versies van de ophaalkalender

hp-zeg

11

digitale nieuwsbrieven

hp-zeg

1 000

nieuwe volgers op facebook

Enkele Campagnes in cijfers

hp-enkel

4 088 sorteercontainers geplaatst op

400 evenementen

hp-enkel

61 000 herbruikbare bekers op 61 evenementen    

hp-enkel

1 517  leerlingen bezochten onze tentoonstellingen            

hp-enkel

76 horecazaken stapten in het peukenproject en strijden mee tegen peuken op de stoep

hp-enkel

62 workshops, evenementen, cursussen en lezingen

hp-enkel

40 scholen werkten afvalarm. Zij kregen animaties op school en ontleenden educatief materiaal    

hp-enkel

45 000 gezinnen kregen huis-aan-huismailing over de nieuwe blauwe zak

hp-enkel

1 speciale actie per dag tijdens de nationale "Week van de Afvalophaler"                     

hp-enkel

648 zakken compost (40 l) en

388 composteersystemen verkocht

hp-enkel

1 extra focus-actie per dag tijdens de "Week van de Handhaving" in de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil                                    

Nieuwsgierig en op zoek naar nog meer cijfers?

IDM deelt met veel plezier alle details van het voorbije jaar. Je kan hier de uitgebreide afvalresultaten onder de loep nemen, een overzicht lezen van de communicatie-en sensibiliseringsacties, het verslag van de Raad van Bestuur doornemen  en de jaarrekening inkijken.

Ook de jaarverslagen van de afgelopen jaren vind je hier terug: